Online begeleiding bij meervoudig verlies en/ of mantelzorg

Online begeleiding bestaat uit twee componenten: de chat en e-mailbegeleiding.

 

In een chatsessie word je live begeleid. Een chatsessie is vergelijkbaar met een gewoon begeleidingsgesprek c.q. een coachsessie, Tijdens de chatsessie geef ik soms ook (schrijf)opdrachten die via je via de mail kunt opsturen naar mij. Feedback ontvang je in dat geval ook via de mail. 

Indien je naast de chat op een gegeven moment toch ook face to face contact wilt kun je dit aangeven. Er zijn verschillende mogelijkheden onder andere een keukentafelgesprek of coaching in de natuur

 

Chat en e-mailbegeleidng is geschikt voor:

  • Volwassenen en jongeren die de relatieve anonimiteit van online communicatie prettig vinden.

  • Doven en slechthorenden voor wie chatten een prettige manier van communiceren is vanwege de gelijkwaardigheid van online communicatie.  

  • Mensen met een ziekte of beperking die bijvoorbeeld verminderd mobiel zijn. Voor deze doelgroep is het fijn dat online begeleiding kan plaatsvinden op een voor hun geschikt moment en in hun eigen omgeving.

  • Mantelzorgers die wel graag willen praten, maar die daar door de zorg die zij verlenen niet altijd aan toe komen (hierbij speelt overbelasting o.m. een rol, maar ook de aandacht van omgeving die vaak uitgaat naar de patiënt of naar de zorgen die er zijn).

  • Ouders van kinderen met een beperking of ziekte die worden opgeslokt door contacten met hulpverleners maar onvoldoende toekomen aan hun eigen rouw.

 

Chat en e-mailbegeleiding is niet geschikt

  • Als iemand zich onvoldoende verbaal kan uitdrukken

  • Als de problematiek te ernstig/ te complex is (dan verwijs ik je graag door naar een rouw/ trauma therapeut in mijn netwerk)

  • Als je suïcidaal bent