(Mantel) zorg

Mantelzorg is zorg die veelal onverwacht op ons pad komt. Een familielid wordt ziek. Je krijgt een kind met een beperking. Je partner raakt als gevolg van een ongeluk of ziekte afhankelijk van jou. Je ouders hebben steeds meer zorg nodig. Zorg die we met liefde geven als we veel van iemand houden. En zo kan het gebeuren dat we voor we het goed en wel beseffen, ineens mantelzorger zijn (ook al zal niet elke mantelzorger dit woord voor de zorg die hij/ zij zijn naaste biedt gebruiken). De zorg voor een ander is vanzelfsprekend geworden en maakt deel uit van ons dagelijks leven.  

Allround zorgverlener

Vaak vervul je als mantelzorger verschillende rollen. Je bent naaste, maar ook het eerste aanspreekpunt voor familie,  vrienden en artsen. Je doet misschien boodschappen, je kookt of je ondersteunt diegene die zorg nodig heeft op een andere manier. Gaat het om iemand die ziek is dan ga je wellicht geregeld met onderzoeken en behandelingen mee naar het ziekenhuis. Wordt de zieke opgenomen dan ga je op bezoek. Ook heb je geregeld gesprekken met betrokken instanties en hulpverleners. Kortom als mantelzorger ben je vaak allround zorgverlener. En dat naast het gewone dagelijkse leven. 

 

Een korte periode wordt deze rol (vaak) zonder problemen en met veel liefde vervuld. Als de (mantel)zorg echter langere tijd voortduurt kan je als mantelzorger overbelast en uitgeput raken.

Je kunt het gevoel hebben dat je niet daadwerkelijk een keuze hebt.  Diegene die jouw zorg behoeft is immers iemand die jou nodig heeft en die je dierbaar is. Je wilt er zijn voor diegene en je bent bereid er veel voor te doen en laten. 

Als de zorgbehoefte jaren aanhoudt en steeds intensiever wordt kan je persoonlijke leven en je gezondheid eronder gaan leiden.

Leven in de wacht

Heb je het gevoel dat jouw leven in de wacht staat door de zorg voor een ander? Dat je leven in het teken staat van zorgen en dat er weinig ruimte is voor ontspanning? Juist dan is zelfzorg essentieel. Dat weet iedereen, maar weten is iets anders dan doen. Want hoe doe je dat als je leven een achtbaan lijkt? Als diegene voor wie je zorgt een klein netwerk heeft? Hoe zorg je voor jezelf als jouw kind je nodig heeft? Soms is zelfzorg niet zo eenvoudig . Je kunt jezelf niet altijd onttrekken aan jouw zorgtaken maar je kunt wel leren hoe je keuze's maakt en hoe je jezelf zo goed mogelijk door een intensieve tijd heen maneuvreert. 

Ik kan jou daarbij helpen, geef je handvatten om jezelf te handhaven in moeilijke tijden. Ervaar het zelf! Klik hier.