Wat versta ik onder meervoudig verlies?

Het woord meervoudig verwijst naar verlies op verschillende vlakken of momenten. Meervoudig verlies is het tegenovergestelde van enkelvoudig verlies. Bij enkelvoudig verlies zoek je bijvoorbeeld ondersteuning bij het verlies van een specifieke dierbare bijv. je partner of je moeder. 

 

Bij meervoudig verlies komen meerdere verliezen samen en weet je niet precies welke rouwgevoelens bij welk verlies horen. Je verliezen en de daarbij horende gevoelens lopen dwars door elkaar heen.. Je rouwt niet om éen iemand of één ding maar om meerdere verliezen tegelijkertijd. 

 

De rouw kan bij meervoudig verlies op een grote warboel lijken. Alsof allerlei draadjes dwars door elkaar heen lopen, aan elkaar vast zitten en niet meer uit elkaar kunnen worden gehaald.  Soms zijn draadjes een eigen leven gaan leiden, los van de rest, waardoor de verbinding ermee is verbroken. Op onbewust niveau beweegt het echter wel degelijk mee in het hier en nu. 

In het begeleidingstraject gaan we langzaam de knoop ontwarren. Verloren draadjes verbinden we weer met jouw eigen ik. Elk verliesdraadje wordt weer een op zichzelf staand draadje met een eigen verliesverhaal en bijbehorende rouwgevoelens. De verliesdraadjes worden met elkaar verbonden doordat je ze een plek geeft in jouw hart en jouw leven.  

Ik heb zelf ervaren hoe een stapeling van verliezen tot gevolg kan hebben dat je ook jezelf deels kwijt raakt, maar ik  weet inmiddels ook hoe je de weg weer terug kunt vinden en hoe je de verliezen als wegwijzer terug naar jou zelf kunt gebruiken. Van rouw naar jou.