Mindsense

Mindsense staat voor mij symbool voor betekenis geven aan verlies.  Letterlijk mind (denk aan/ zorg voor) sense (zin). Waarmee ik niet wil zeggen dat een verlies ooit zinvol kan worden (dat is niet zo) maar je kunt er wel betekenis geven waardoor ook het leven weer betekenis krijgt en jouw levensenergie weer kan gaan stromen. Daarnaast gaat mindsense over ervaren. Met je hoofd (mind) , en zintuigen (sense).

Meervoudig verlies en mantelzorg

In mijn begeleiding richt ik mij in het bijzonder op meervoudig verlies en mantelzorgers.

Onder meervoudig verlies versta ik verschillende vormen van verlies of een stapeling van verliezen. Daarnaast richt ik mij op de begeleiding en coaching van (mantel) zorgers. 

Dit doe ik door professionele deskundigheid te koppelen aan een brede ervaringskennis.  Voor mij persoonlijk is het fijn dat ik mijn verliezen om kan zetten in iets betekenisvols; namelijk in de begeleiding van rouwenden en mantelzorgers. Mijn verliezen zijn zo een waardevolle bron van kennis en ervaring waaruit ik kan putten. Ervaringskennis is naar mijn mening een waardevolle aanvulling op kennis verkregen door studie. 

Meervoudig verlies en mantelzorg zijn belangrijke thema's in mijn eigen leven. Door een tijdelijke medewandelaar te zijn voor anderen in hun tocht door het land van rouw geef ik mijn verliezen betekenis.  Dat is mindsense. 

Vanuit zorg, verlies en rouw terug naar jou

Als je op mijn site terecht bent gekomen ben je waarschijnlijk vastgelopen of verdwaald. Of je bent doodmoe en wilt even bijkomen maar het leven lijkt maar door te razen. Of je op zoek bent naar overzicht, een uitweg of adempauze. Het maakt niet uit hoe je het noemt: Ik ben er om jou weer op weg te helpen, ik ontrafel samen met jou de verliesheuvel en samen onderzoeken we de plek waar je je nu bevindt en hoe je daar bent gekomen. Belangrijker nog: ik zorg dat je weer uitzicht krijgt, het licht weer ziet en zelf je weg weer kunt vervolgen op eigen kracht en vol vertrouwen. Lees verder bij meervoudig verlies