top of page

Yoga bij rouw & verlies

De yoga lessen bij rouw en verlies worden aangeboden in een blok van 8 lessen. De lessen worden zowel individueel als in een groep aangeboden. Na het blok volgt een terugkomers (individueel) of een terugkommiddag (groep). 

Rouw is niet alleen een emotionele en mentale ervaring maar ook een fysieke ervaring. Veel mensen krijgen na een groot verlies ook te maken met fysieke klachten varierend van vermoeidheid tot hoofdpijn, buikpijn hartklachten etc. Het lichaam is ook een belangrijke toegangspoort tot de emotionele onderlaag. Veel emoties zitten een soort van opgelsagen in het lichaam. Middels bepaalde asana's (houdingen) meditatietechnieken, visualisaties maar ook met behulp van de ademhaling kan contact worden gemaakt met het rouwende lichaam.

Opbouw van de yogalessen rondom rouw en verlies

Les 1 Welkom. Veiligheid. De basis, het fundament. Een grondende les waarbij het mooladhara chakra centraal staat

Les 2 Emoties toelaten en balanceren. Loslaten. Een les rondom het tweede chakra: svadhistana.

Les 3 Manipura chakra. De wilskracht, het levensvuur versterken. Hier ligt de basis voor het jezelf weer willen verbinden, voor de levenskracht, het innerlijk vuur en het realiseren van je verlangens. In deze les versterken we ons innerlijk licht, de zon in onszelf en laten we de energie stromen.

Les 4 Anahata chakra. In deze les staan we stil bij liefde in de breedste zin van het woord. Zelfliefde, compassie, zelfcompassie, verbinding en bij rouw als de achterkant van liefde. 

Les 5 Vishuddhi chakra. In deze les staan we stil bij communicatie (zowel intern als extern) en zelfexpressie. 

Les 6 Anja chakra. In deze les staan we stil wij het weten. In deze les verbinden we ons met onze innerlijke wijsheid, onze intuïtie, ons innerlijk weten. 

Les 7 Sahasra chakra Samadhi yoga nidra. In deze les gaat het over heelheid, diepe contemplatie, eenwording.

Les 8 Veerkrachtig rouwen. In deze les reizen we langs de chakra's. Het accent van de les ligt op verstilling, het hart openen, (zelf) compassie, de beweging van binnen naar buiten maken. 

bottom of page